Grunning Silikat
Silikat
Basta logo
M1

Grunning Silikat

Silikat

Grunning Silikat er en mineralsk 1-komponent silikatgrunning basert på kalivannglass for grunning før maling med Silikat. Grunning Silikat kan benyttes på betong, sement- og kalksementpussede overflater. Kan brukes utvendig og innvendig og egner seg også til underlag som tidligere er malt med sement-, kalk- og silikatmaling.

  • Egnet grunning for underlag som tidligere er malt med silikatmaling
  • Kan benyttes både utendørs og innendørs
  • Gir en diffusjonsåpen overflate som slipper gjennom fuktighet
Beregn forbruk
Bruksområde

Eksteriør


Forbruk

4 - 6 m²/l


Glans

-


Verktøy

sprøyte, pensel, rull, stor børste


Malingstemperatur

Minimum +5 °C


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 1(h). Malbar etter 12(h).


Binder

Silikat


VOC

Forberedelse av overflater

Overflater som ikke skal behandles bør beskyttes under maling. Eventuelle sprut må fjernes umiddelbart med rent vann. NYE OVERFLATER: Rengjør umalte overflater for skitt, løse partikler og salter. Betongelementoverflater kan tidligst males etter en periode med oppvarming. Støpte betongoverflater bør behandles mekanisk med f.eks. sandblåsing for å oppnå tilstrekkelig overflateprofil og glassaktig, blank sementstein bør fjernes. Fjern sementhud, f.eks. med sandblåsing, maskinell stålbørsting eller høytrykkspyling med sandtilsetning. Nypussede overflater bør tidligst behandles etter 1-2 måneders herding. TIDLIGERE MALTE OVERFLATER: Organisk maling bør fjernes fullstendig med egnet metode som malingsfjerner, høytrykkspyler, sandblåsing eller vannblåsing. Fjern tidligere påført kalkmaling, løstsittende eller dårlig bundet overflater med stålbørste eller varmtvannsvask. REPARASJON: Sprekker og skader i konstruksjonen bør utbedres før maling på betongoverflater med egnet reparasjonsmørtel, det vil si en mørtel som ikke er like hard som underlaget og på pussede overflater benyttes en kalkmørtel eller kalksementpuss. De reparerte områdene skal ha samme kvalitet og utseende som den omkringliggende overflaten. Reparasjonene bør behandles forsiktig og la herde før maling.


Mal

PORØSE OVERFLATER, GRUNNING: Porøse, absorberende underlag grunnes med en blanding av Grunning Silikat og vann i forholdet 1:1. PORØSE OVERFLATER, FØRSTE STRØK: Første strøket påføres når grunningen har tørket i minimum 12 timer. For første strøket kan Silikat tynnes inntil 10 % med Grunning Silikat. PORØSE OVERFLATER, ANDRE STRØK: Andre strøket påføres når første strøket har tørket i minimum 12 timer. For andre strøket kan Silikat tynnes inntil 10 % med vann. Overflaten skal være ren og tørr. TETTE OVERFLATER, GRUNNING: Tette, faste og harde overflater grunnes én gang med en blanding av Grunning Silikat og Silikat i forholdet 1:2 TETTE OVERFLATER, MALING: Påføring av Silikat utføres når grunningen har tørket i minimum 12 timer. Silikat kan tynnes inntil 10 % med vann. Ved påføring med sprøyte må overflaten etterstrykes med pensel eller rulle.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Den relative luftfuktigheten må være under 80 %. Ikke mal på solfylte overflater eller når det er fare for kraftig eller langvarig regn. Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

no
has been added to saved.
has been removed from saved.
has been added to your shopping list.
has been removed from your shopping list.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color